شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28717

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28717

رول بر شده. ورق الماس. شهرکرد . اصفهان .
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
ابراهیمی
RFQ-28717
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ۵ گالوانیزه ۳ تن