شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28668

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28668

ورق ۸۰ روغنی عرض ۱۵۰تا ۱۵۵ سانت و یا ورق ۸۰ روغنی عرض ۷۵ تا ۸۰ سانت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28668
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۸۰/ روغنی عرض ۱۵۰۱۰ تن