شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-28531

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-28531

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
ابراهیمی
RFQ-28531
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق a516۷۷ شیت