شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28520

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28520

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28520
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۱۰۰۰*۲۱ ظرفیت