شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28480

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28480

عرض ۱۲۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28480
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲.۵ سیاه w22۵۰۰۰ رول