شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28447

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28447

ورق ۳ میل سیاه عرض ۱۲۵ طول ۲/۱۰ ۳ تن ورق ۳ میل سیاه عرض ۱۵۰ طول ۲/۵۰ ۲ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28447
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۳ میل سیاه۵ تن