شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-28352

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-28352

پروفیل Z سایز ۱۸ با ضخامت ۳ میلیمتر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28352
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلپروفیل۱۰ تن