شماره های تماس

درخواست خرید فلزات رنگی - RFQ-28290

درخواست خرید فلزات رنگی - RFQ-28290

در اصفهان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28290
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات رنگی۵۰بلند فولاد مبارکه ابی و سفید ۱۵ تن