شماره های تماس

درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-28172

درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-28172

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عبدی
RFQ-28172
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق قلع اندود (تین پلیت)ورق قلع ۱۰ تن