شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28171

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28171

مبارکه باشه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28171
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ضخامت ۱/۵ عرض ۱۰۰۰۱ ظرفیت