شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28162

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28162

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28162
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق گالوانیزه ۲ میل ۱۲۵۰۸۰ شیت