شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28150

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28150

st12 ضخامت ۱/۵ جفت عرض ۲ رول //// st12 ضخامت ۱/۲۵ عرض بلند ۱ رول
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رسولی (رسولی)
RFQ-28150
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)st12۳ ظرفیت