شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28030

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28030

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28030
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۸ میل st22۱ رول