شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28017

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28017

در اصفهان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28017
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ضخامت ۲ عرض ۱۰۵ یا ۱۲۵ st12۱ رول