شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27954

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27954

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رضا محمدنژاد
RFQ-27954
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st37 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ تن