شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-27924

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-27924

ck45 قطر ۵۰ و ۵۲ از هرکدوم ۱۰ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27924
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیck45۲۰ تن