شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27909

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27909

ورق ۷۰-۸۰-۱۰۰-۱۴۰// ضخامت ۱/۲۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رضایی
RFQ-27909
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق st14۱ عدد