شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27898

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27898

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
سینا
RFQ-27898
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیتسمه ۱۲ × ۳ ۱۰۰۰ شاخه