شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27898

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27898

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
سینا
RFQ-27898
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیتسمه ۱۲ × ۳ ۱۰۰۰ شاخه