شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27832

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27832

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27832
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیراهن ۱۴و ۱۶ اهوازای۲ ظرفیت