شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-27831

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-27831

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27831
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق قرمز و ابی ۲ ظرفیت