شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27829

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27829

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
جاری
RFQ-27829
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)روغنی ۱/۲۵۱ ظرفیت