شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27811

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27811

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
بوی گل
RFQ-27811
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیراهن نرمال ۱۴.۱۶.۱۸.۲۰.۲۲۱ ظرفیت