شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27666

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27666

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27666
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ضخامت ۱/۲۵عرض۱ ضخامت ۲/۵عرض عرض ۱۲۵ ضخامت ۲عرض ۱ ۸ تن