شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27634

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27634

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27634
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق نواری عرض ۴۰ و ۶۰ سانت