شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27575

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27575

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27575
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد) ضخامت ۵۰ عرض ۱۲۰ یا ۱۲۵ کیفیت EK2۱ ظرفیت