شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27551

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27551

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رضا محمدنژاد
RFQ-27551
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق st37 فولاد مبارکه۱۰۰۰ تن