شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27437

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27437

۰۹۱۲۱۲۱۵۶۲۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27437
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۱رول ۱/۵رول ۱/۲۰رول رول