شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27324

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27324

میلگرد آجدار ذوب ۱۲ ۱۴ ۱۶
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
حامد (شهنازی)
RFQ-27324
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردذوب آهن ۲۵ تن