شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27302

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27302

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
علی محمدی
RFQ-27302
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ck 45۱ عدد