شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27297

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27297

تیراهن ۱۶ اهوازی مقدار ۱ ظرفیت - تیراهن ۲۰-۲۷ نرمال/ مقدار ترکیبی ۱ ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27297
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیراهن ۱۶-۲۰-۲۷۲ ظرفیت