شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27275

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27275

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27275
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق۲میل۲*۱ شیت