شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-27231

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-27231

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مسافر
RFQ-27231
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق هاردوکس۳۰۰۰ کیلوگرم