شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27214

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27214

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27214
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۸۱ ظرفیت