شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-27209

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-27209

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27209
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلقوطی ۹۰*۹۰۱ ظرفیت