شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27198

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27198

ورق ۱/۵۰روغنی ST12 عرض بلند و کوتاه فرقی نمی کند. ورق ۱/۲۵ روغنی ST12 فقط عرض بلند مصرف دارم- رول های آک بند حداقل وزن ۷تن و حداکثر ۹ تن باشد. حتما پلاک داشته باشد-فولاد مبارکه یا فولاد غرب مصرف میکنم. '
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رسولی (رسولی)
RFQ-27198
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)فولاد مبارکه-فولاد غرب۲۰ رول