شماره های تماس

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-27125

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-27125

میزان نیاز بر اساس قیمت پیشنهادی و سریالی می باشد لطف قیمت را پیامک کنید در صورت تایید تماس حاصل میشود

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-27125
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبشکه فلزی ۲۲۰ در بسته عایق شده۱۰۰۰ عدد