شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-27029

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-27029

در خواست خرید ورق A283 و A516
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27029
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیA516 وA283 تن