شماره های تماس

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-27021

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-27021

۱۰ عدد طوسی رنگ ۲۲۰ لیتری برای نمونه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
ارین (حیدری)
RFQ-27021
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبشکه ۲۲۰ لیتری ۱۰ عدد