شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-26967

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-26967

ورق st52 ضخامت ۲۵ میل چینی/// ورق ck52 اراک ۲۵ میل //// ورق ck35 اراک ۳۵ میل
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
کاظمی (اکبر)
RFQ-26967
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق چینی ۱ عدد