شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-26775

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-26775

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26775
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق سیاه ابعادی ۶و ۸ میل ۴ رول