شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-26773

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-26773

قوطی ۴۰*۸۰ و قوطی ۹۰*۹۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26773
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلقوطی۴ ظرفیت