شماره های تماس

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-26645

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-26645

بشکه ۷۰ لیتری مخروطی به ارتفاع ۷۰ سانتی متر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
معنوی
RFQ-26645
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبشکه ۲۰۰۰ عدد