شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-26493

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-26493

مفتول گالوانیزه ۰/۶ یا ۰/۷
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عباسی
RFQ-26493
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولمفتول گالوانیزه ۴۰۰ کیلوگرم