شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-26334

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-26334

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26334
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلپروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ میل ۲ ظرفیت