شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-26333

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-26333

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26333
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق رنگی ۵۰ مجتمع فولاد اصفهان ۲ ظرفیت