شماره های تماس

درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-26314

درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-26314

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26314
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق قلع اندود (تین پلیت)قلع اندود تمپر ۲ ۰.۱۸۱۵ تن