شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-26199

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-26199

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26199
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله ۱۵۰۰۰ تن