شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-26198

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-26198

۳ رول قرمز و ۲ رول ابی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26198
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق قرمز و ابی ۵ رول