شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-26154

درخواست خرید میلگرد - RFQ-26154

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خدا کرمی
RFQ-26154
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ck45 قطر ۳۰ و ۳۵ ۱۸ تن