شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-26114

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-26114

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
حسن ابادی
RFQ-26114
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولمفتول گالوانیزه ۱۵۰ کیلوگرم